Pravila nagradnog natječaja – Dr. Vivian Estetics

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Titanium Dent d.o.o., Spinčići 158/b, Kastav, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 04.02.2020., a završiti 11.02.u 12:00h. Natječaj se odnosi na sudionike iz područja Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na Facebook stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima jednu nagradu koje može dobiti jedna osoba, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada je Dr. Vivian’s Anti Age serum.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Dr.Vivian Estetics i napraviti sljedeće:

  1. U  komentar napisati koji dio svoje osobnosti najviše voliš.

Svi Sudionici slobodni su uključiti se u Natječaj u bilo kojem trenutku, a najkasnije  do 11.02.2020. u 11:59h.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Istekom razdoblja trajanja natječaja iz članka 4. ovih Pravila, pobjednici Natječaja bit će proglašeni zaključno s danom 12.02.2020. prema odluci žirija na Facebook stranici Dr.Vivian Estetics,  na Facebook adresi https://www.facebook.com/Dr.Vivian.Estetics/

Žiri Natječaja će o konačnim pobjednicima odlučiti prema najkreativnijem/najzanimljivijem odgovoru na pitanje (koji dio svoje osobnosti najviše voliš).

Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da po navedenom kriteriju kreativnosti budu ocjenjivani od strane članova žirija i njihovu ocjenu prihvaćaju kao konačnu.

Stručni žiri čine:

  1. Titanium Dent d.o.o., Spinčići 158/b, Kastav
  2. Nevena Vretenar, Brandier – partnerska agencija

Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom. Objavljeni dobitnik treba administratoru Facebook stranice Dr.Vivian Estetics poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, e-mail i broj mobitela.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnici će biti obaviješteni na službenoj Facebook stranici Dr.Vivian Estetics najkasnije 12.02.2020., a serum će im se poslati na kućnu adresu.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtjevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i prezime mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti na web stranici i Facebooku bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno najkasnije 12.02.2020. na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/Dr.Vivian.Estetics/

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Titanium Dent d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba.

Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Titanium Dent d.o.o., ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

Rijeka, 04.02.2020.

Organizator

Titanium Dent d.o.o., Spinčići 158/b, Kastav

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *