API-FARMACIA d.o.o
D.Šimunovića 28
Rijeka 51000

LJEKARNA MARTINA PERŠIĆ TURATO
Rubeši 112
Kastav 51215

LJEKARNA MIRNA STJEPČEVIĆ mr.pharm.
Maršala Tita 91/I
Opatija 51400

KOZMETIČKI SALON “ŽANA”
Braće Fućak 2
Rijeka 51000

LJEKARNA VIŠKOVO
Viškovo 32
Viškovo 51216

LJEKARNA VLADIMIR MARGETIĆ
Šporova Jama 7a
Kastav 51215

BOTANIKA d.o.o
Krešimirova 36 a
Rijeka 51000

MEDICINSKA OPREMA STARI GRAD d.o.o
Ul. Janeza Trdine 2
Rijeka 51000

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA MAZZI
Đure Šporera 3
Rijeka 51000